นวัตกรรมยานยนต์

GAC AION พาสื่อฯ ไทยชมโรงงานอัจฉริยะ Lighthouse Factory มุ่งเน้นผลิตรถยนต์พลังงานสะอาดแห่งเดียวในโลก

               มิสเตอร์เซียว หยง (Xiao Yong) รองประธานบริษัท GAC AION ต้อนรับคณะสื่อมวลชนจากประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตรถยนต์อัจฉริยะ GAC AION Lighthouse Factory พร้อมชมสถาบันวิจัย GAC ที่มีทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรม รถยนต์ต้นแบบ หรือ Concept car รวมถึงห้องปฏิบัติการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าทั้งหมด ทั้งยังได้ร่วมทดลองขับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นเรือธงอย่าง Hyper HT และ Hyper SSR ที่มีการผสมผสานศักยภาพอันแข็งแกร่งทางเทคโนโลยีและจิตวิญญาณแห่งนวัตกรรมอย่างเต็มรูปแบบอีด้วย ณ นครกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน  เมื่อเร็ว ๆ นี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *